company name

  • KANZEN THAI

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ

เลขที่ชื่อร้านค้าที่อยู่อำเภอจังหวัด
1ต้นยา76/10 หมู่9 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210สามพรานนครปฐม
2บ้านยาชุมชน288, ตำบล สามควายเผือก เมือง, นครปฐม 73000เมืองนครปฐม
3บ้านยาศรีมณี642/60 ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง เทศบาลนครนครปฐม 73000เมืองนครปฐม
4เขียวมะนาวเภสัช50/233 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
5ซันฟาร์มาซีต.ดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120ท่ามะกากาญจนบุรี
6ธีรเภสัชตำบล ท่าไม้ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120ท่ามะกากาญจนบุรี
7ลูกแกเภสัช126 ซอย เทศบาลตำบลลูกแก 16 ต.ดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120ท่ามะกากาญจนบุรี
8พุงกางนครปฐมเลขที่ 186 ซอย 2 หมู่ 2 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000เมืองนครปฐม
9ชัยวัฒน์เภสัช32,36 ถนน ประชานิยม ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110บ้านโป่งราชบุรี
10บ้านยาบ้านโป่งซอยโฆสิตสกุล 4 ตำบล บ้าน โป่ง อำเภอ บ้าน โป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110บ้านโป่งราชบุรี
11บุญชินเภสัช4 ทรงพล ถนน ทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110บ้านโป่งราชบุรี
12อนุสรเภสัช4/6-7, แสงชูโต, ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี, 70110บ้านโป่งราชบุรี
13น่ำซัวตึ้ง159/5 เจริญสวัสดิ์ ถนน เจริญสวัสดิ์ ตำบล ท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
14รพส.สมุทรสาคร(หมอบอย)ถนน สุคนธวิท ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
15ร้านยาปัจจัย420/244 ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
16วัฒนเวชตำบล ท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
17สุวรรณรักษ์เภสัชตำบล ตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
18คณาบดีเภสัชถนน รถไฟตะวันตก, พระปฐมเจดีย์, นครปฐม 73000เมืองนครปฐม
19ที อาร์เภสัช7/4 ถนนเหนือวัง ลำพยา เมือง นครปฐม 73000เมืองนครปฐม
20บ้วนสูนโอสถ9/10 ถนน บ่อเริ่ม พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000เมืองนครปฐม
21ร้านยาลงเอยเลขที่ 4/41 ซอย หมู่บ้านสวนอาริยวัฒน์ 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐมเมืองนครปฐม
22อิงโอสถถนน นาสร้าง ตำบล นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000เมืองนครปฐม
23รพส.ไอ แคร์99 ม.11 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
24คลังยาใบปอ 2999/588 ถนนยิงเป้าใต้ ต สนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000เมืองนครปฐม
25ชื่นนภาเภสัช24/105 หมู่ 8 อ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73160สามพรานนครปฐม
26บ้านหมอยาตำบล บ้านใหม่ อำเภอสามพราน นครปฐมเมืองนครปฐม
27คลังยา127/8 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
28เจริญเภสัช(ตลาดสดคลองแค) 178/15-16 ม.2 ซ.คลองแค ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
29แทนคุณเภสัช49/415 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
30เภสัชกรมลฤดี118/2 ถนนเจษฏาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
31ยาดี99ถนนบางปลา ตำบล ท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
32B.J.คาร์เซ็นเตอร์146 ม.6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทสาครกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
33รพส.นครปฐม426 ถนน เทศา ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000เมืองนครปฐม
34ห้วยท่าช้างเภสัชหมู่ที่ 4 104 ตำบล ห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย เพชรบุรี 76140เมืองเพชรบุรี
35จิตเวชภัณฑ์19/5 ตลาดหนองโพ, ถนนเพชรเกษม, ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, 70120โพธารามราชบุรี
36เต็นท์รถคุณหญิง62/2 ถนน กาญจนาภิเษก แขวง บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170เมืองราชบุรี
37ถาวรเภสัช249/10 อำเภอบางแพ ราชบุรี 70160บางแพราชบุรี
38ยาบ้านสิงห์9/16-17 (ตรงข้ามวัดบ้านสิงห์), ถนนบ้านสิงห์, ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, 70120โพธารามราชบุรี
39วัฒนกุลเภสัชถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3208 ตำบล เจดีย์หัก อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000เมืองราชบุรี
40ตำรับยาตำบล บ้านแหลม อำเภอ บ้านแหลม เพชรบุรี 76110บ้านแหลมเพชรบุรี
41นนท์ณภัทรเภสัชบ้านเลขที่ 50 ซอย 3 หมู่ 2 ตำบล โพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000เมืองเพชรบุรี
42ยาหอม28 30 ถนน สุรินทร์ฤาไชย ตำบล ท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000เมืองเพชรบุรี
43ร้านยารุ่งอรุณตำบล ต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000เมืองเพชรบุรี
44รุ่งวิกรัยเภสัชตำบล ท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000เมืองเพชรบุรี
45อุทัยวรรณเภสัชตำบล บ้านแหลม อำเภอ บ้านแหลม เพชรบุรี 76110บ้านแหลมเพชรบุรี
46ทุ่งปอคาร์เซ็นเตอร์ตำบล เจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000เมืองราชบุรี
47ศศิสิวิมลเภสัช389/5 หมู่ 1 ถนนราษฎรเกษม ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140ปากท่อราชบุรี
48Manta kids63/2 เพชรเกษม 3 ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000เมืองนครปฐม
49แพรวาคาร์สปา437 หมู่3 ถนน ดอนแจง ตำบลดอนตะโก เมือง ราชบุรี 70000เมืองราชบุรี
50รถบ้านเรากันเอง422 หมู่ 4 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000เมืองราชบุรี
51กิจสุวรรณเภสัชตำบล ท่ายาง อำเภอท่ายาง เพชรบุรี 76130ท่ายางเพชรบุรี
52ธชภรณ์เภสัช11 1432 ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120ชะอำเพชรบุรี
53รถสวยจ่าเจตตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120ชะอำเพชรบุรี
54ดีดีฟาร์มาซี27/8 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีนีขันธ์; อำเภอหัวหิน 77110หัวหินประจวบคีรีขันธ์
55บ้านยาชุมชนต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีนีขันธ์; อำเภอหัวหิน 77110หัวหินประจวบคีรีขันธ์
56ปันยาฟาร์มาซีหัวหิน8/06 ซอย หัวหิน 58 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110หัวหินประจวบคีรีขันธ์
57พรประสิทธิ์เครื่องเขียน28/22 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110หัวหินประจวบคีรีขันธ์
58มิตรยาเภสัช94 4/62 ถนน แนบเคหาสน์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110หัวหินประจวบคีรีขันธ์
59หัวนาฟาร์มาซีซอย หัวหิน 112 ตำบล หนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110หัวหินประจวบคีรีขันธ์
60Floriva cafe129/1 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000เมืองฉะเชิงเทรา
61จี้อันโอสถ228 230 ถนนพานิช ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000เมืองฉะเชิงเทรา
62แซด-ดี ดรักสโตร์เลขที่ 231 หมู่ที่ 5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว, ตำบล โพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
63ดอนทองเภสัชตำบล บางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000เมืองฉะเชิงเทรา
64ยามีชีวา245/1 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000เมืองฉะเชิงเทรา
65ห้างขายยาหมอไฝ137-139 ถนน ชุมพล ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000เมืองฉะเชิงเทรา
66coffee pureถนน แสงชูโต ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190เมืองกาญจนบุรี
67ณัฐพลเภสัชตำบล หนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี หนองบัว เมือง กาญจนบุรี 71190เมืองกาญจนบุรี
68บ้านต้นยาอำเภอเมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี หนองบัว เมือง กาญจนบุรี 71190เมืองกาญจนบุรี
69บ้านยา99/10-1 หมู่ 8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี, 71000 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000เมืองกาญจนบุรี
70เมืองกาญเวชภัณฑ์55 57 ถนน กรมพระราชวังบวร ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000เมืองกาญจนบุรี
71ร้านยามณีรัตน์1/8-9 ตำบล ท่ามะกา อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120ท่ามะกากาญจนบุรี
72สมาร์ทเภสัชไชยชุมพล ซอย 1 ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000เมืองกาญจนบุรี
73Titi Petshop9/3 ถ.ไร่ขิง ต.บางกระทึก อำเภอสามพราน นครปฐมสามพรานนครปฐม
74พี.เค.เอส เมดิคอลเซ็นเตอร์65/7 ม.2 ต ตำบล บางเตย อำเภอสามพราน นครปฐมสามพรานนครปฐม
75รุ่งเรืองเภสัชตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170พุทธมลฑลนครปฐม
76สุวรรณรัตน์เภสัช299/2 ตำบล บางกระทึก อำเภอสามพราน นครปฐม 73210สามพรานนครปฐม
77กมลพรรณเภสัช16/2 หมู่ 5, ตำบลท่ามะขาม ท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000เมืองกาญจนบุรี
78ญาตินันท์189 หมู่12 ตำบล พระแท่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71130ท่ามะกากาญจนบุรี
79บ้านทวนฟาร์มาซีตำบล พนมทวน อำเภอ พนมทวน กาญจนบุรีพนมทวนกาญจนบุรี
80เมดิก เฮ้าส์55 หมู่ 13 ปากแพรก ตำบล ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี 71000เมืองกาญจนบุรี
81ยาดี79/1 ถนน แม่น้ำแคว ตำบล ท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000เมืองกาญจนบุรี
82รวมยาฟาร์มาซีตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000เมืองกาญจนบุรี
83ร้านยาแสงชูโต193/3 ถนน แสงชูโต เมือง อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000เมืองกาญจนบุรี
84ศิริเขตเภสัชเลขที่ 259/3 ตำบล รางหวาย อำเภอ พนมทวน กาญจนบุรี 71170พนมทวนกาญจนบุรี
85สินทวีเภสัช229/2 ถนน แม่น้ำแคว ตำบล ท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000เมืองกาญจนบุรี
86สิริยาฟาร์มาซี55 ถนน ประสิทธิ์สงคราม ตำบล บ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000เมืองกาญจนบุรี
87คลังยาหมู่ที่ 2 53/4 ตำบล ม่วงชุม อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71110ท่าม่วงกาญจนบุรี
88ปันยาดีอำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000เมืองกาญจนบุรี
89อ้วยแซตึ้ง434-5 แสงชูโต ตำบล ท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71110ท่าม่วงกาญจนบุรี
90สถานียานครปฐม117/2 ซอย อยู่ดี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000เมืองนครปฐม
91ไล่อันตึ้ง 2541ตำบลท่าผา, อ.บ้านโป่ง, ราชบุรี, 70110บ้านโป่งราชบุรี
92วงเวียนช้างเภสัช314, ถนนแสงชูโต, ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, 70110บ้านโป่งราชบุรี
93เภสัชกรสว่างจิต41 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.หนองโพ อ.โพธาราม ราชบุรีโพธารามราชบุรี
94แม่กลองเภสัชตำบล แม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000เมืองสมุทรสงคราม
95ร้านขายยาธนาตำบล แม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000เมืองสมุทรสงคราม
96AT good car146 หมู่ 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, 74110กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
97พุทธสาครเภสัชอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, 74110กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
98ภักดีเภสัช33 101 หมู่10 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
99รพส.หมอเกษตร179/16-17, ทางคู่ขนานถนนพุทธสาคร อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
100CNC FITNESSมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000เมืองสมุทรสาคร
101M FITNESSมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000เมืองสมุทรสาคร
102รพส.แพทย์สมุทร926/17 วิเชียรโชฎก ซอย 1 ตำบล มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000เมืองสมุทรสาคร
103ลัคนาเภสัช27/7 อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000เมืองสมุทรสาคร
104ศูนย์เคลือบแก้ว Max Cleanตำบล ท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000เมืองสมุทรสาคร
105โต ดรักส์เลขที่ 14/120 หมู่ 6 ท่าข้าม อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130บางปะกงฉะเชิงเทรา
106HUMAN STRONG FITNESS99/10 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี 20160พานทองชลบุรี
107จริญอมตะอ.พานทอง จ.ชลบุรีพานทองชลบุรี
108ช้อนทองฟาร์มาซี100/8 ม .2 พานทอง, ตำบล หนองกะขะ อำเภอพานทอง ชลบุรีพนัสนิคมชลบุรี
109บ้านยาศรีอมตะ125/7 7 ถนน บ้านเก่า 5 ตำบล บ้านเก่า อำเภอพานทอง ชลบุรีพานทองชลบุรี
110วี ฟาร์มาซี111 หมู่ 7 ซอย บ้านเก่า 6 ตำบล บ้านเก่า อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160พานทองชลบุรี
111สัตตพงษ์ฟาร์มาซีอ.พานทอง จ.ชลบุรีพานทองชลบุรี
112เอ๋ ออโต้คาร์เลขที่ 469 ตำบล บ้านเก่า อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160พานทองชลบุรี
113คุ้มรถ บ้านเซิด27 หมู่ 2 ถนน ศุขประยูร ตำบล บ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี 20140พนัสนิคมชลบุรี
114วรณันเภสัช6 ตำบล หนองกะขะ อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160พนัสนิคมชลบุรี
115ฮะ เฮง ล้ง เภสัชตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี 20140พนัสนิคมชลบุรี
116บ.บัวหลวงเพ็ทเซ็นเตอร์ตำบล บางเตย อำเภอสามพราน นครปฐม 73170สามพรานนครปฐม
117บ้านหมอยา 16813/24 หมู่ 4 อำเภอสามพราน 73210สามพรานนครปฐม
118Promakers car careตำบล อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
119หจก.ยาดีฟาร์มา88/23-24 หมู่5 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
120เฮลท์ ฟิต คลับพระรามสอง ในปั้ม ปตท. ฝั่งขาออก แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150แสมดำกรุงเทพมหานคร.
121เมืองใหม่เภสัช59/260-261 หมู่ 2 ตำบล คอกกระบือ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000เมืองสมุทรสาคร
122แสงชัยเภสัช43 ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนน เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510คลองสามวากรุงเทพมหานคร
123ญาณิศา ฟาร์มาซี20 ถนน เลียบคลองสอง แขวง บางชัน เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510คลองสามวากรุงเทพมหานคร
124Puppy Hub74/90 หมู่ 4 เสนานิคม1 แขวง จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
125พรชัยเภสัช2237 ถนน แฮปปี้แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
126รพ.ส คลองจั่น475 ถนนนวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
127รพ.ส เปี่ยมสุข5410 ซอย นวมินทร์ 71 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
128บ้านหมอยา249 หมู่ 7 ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง นวมินทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
129ชาบู ShabuZilla421 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
130รพ.ส มัยลาภ15 ม.9 ซอย รามอินทรา 14 แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230บางเขนกรุงเทพมหานคร
131ไอแอม ดรักสโตร์60/4 อยู่ในปั้ม ปตท กม 3.5 รามอินทรา ปากซอย รามอินทรา 6/2 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร
132ธนัทเภสัช349 ปาก ซอย ลาดปลาเค้า 63 แขวง จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
133กิตติเภสัช99/188 ซอย นวมินทร์ 70 แขวง นวมินทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
134ภวิกาฟาร์มาซี25/2 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร
135รพ.ส ปิยเวช1 ซอยลาดปลาเค้า 74 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร
136ชัยมงคลเภสัช455 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวง ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
137ชุมชนเภสัช399 ถนนลาดพร้าว, แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร, 10310วังทองหลางกรุงเทพมหานคร
138ครอบครัวยา536 แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310วังทองหลางกรุงเทพมหานคร
139เภสัช881/2 เสนาทาวน์นวมินทร์ ซ.นวมินทร์163, ถนน นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
140กู๊ดดรัก155/1 ซอยนวนจันทร์ 36 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
141เกรดเอเภสัช46/110 หมู่ 12, ถนนนวลจันทร์, แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร, 10240 10240บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
142กิตติมาฟาร์มาซี66 80 หมู่ 17 ซอย หมู่บ้านพระปิ่น 3 ซอย 11 ตำบล บางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140บางใหญ่นนทบุรี
143ภัทรวดีเภสัช59/6 ซอยคลองถนน หมู่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140บางใหญ่กรุงเทพมหานคร
144อนุกูล114 หมู่ 10 หมู่บ้านบ้านบัวทอง ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110บางใหญ่กรุงเทพมหานคร
145คลังยาบ้านบัวทอง111/200 หมู่ 10 ถนน กาญจนาภิเษก ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110บางใหญ่กรุงเทพมหานคร
146นพรัตน์ฟาร์มาซี117/9 ซอย9 ถนนหมู่บ้านบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110บางใหญ่กรุงเทพมหานคร
147หมอยา111/122 หมู่บ้านบัวทอง ซอย13 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110บางใหญ่กรุงเทพมหานคร
148รพ.ส ลาดปลาดุก1002 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110บางใหญ่กรุงเทพมหานคร
149ฟาร์ม่าแคร์1193 ซอย ลาดพร้าว 94 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310วังทองหลางกรุงเทพมหานคร
150ยาหนึ่ง3/9 ซอย ลาดพร้าว 94 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310วังทองหลางกรุงเทพมหานคร
151ฟ้าพรเภสัช414/6 ซอยรามคำแหง 39 รามคำแหง แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310วังทองหลางกรุงเทพมหานคร
152เพื่อนยา2345/1 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
153ฟาร์มาซี 24310 ห้องA3 ซอย รามคำแหง 24 แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
154หมอยาราม3305 ซอย รามคำแหง 24 แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
155แม็คโนเลีย94/19 ซอย รามคำแหง 24 แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
156อมรรัตน์ฟาร์มาซี2082/7-8 ซอย รามคำแหง 24 แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
157บีเอ็มฟาร์มาซี30​ ซอย รามคำแหง 24 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
158ดีเซ่ เด็นทัล โฮม40 ซอย รามคำแหง 43/1 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10312บางกะปิกรุงเทพมหานคร
159ศรีวราเพ็ทช็อป456 10 ถนน ศรีวรา plubpla เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10312บางกะปิกรุงเทพมหานคร
160ยาซีตรัส1141/3 ลาดพร้าว101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
161ดรักเซ็นเตอร์3312/55 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
162เอ็มสไมล์1013312/38, 3312/39 ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 102บางกะปิกรุงเทพมหานคร
163สไมลไลน์1153/5 ซอย ลาดพร้าว 101 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
164นิวดรัก97/1 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310บางกะปิกรุงเทพมหานคร
165คลังยากรุงเทพ18 ซอย ลาดพร้าว 101 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
166เภสัชกรุงเทพ777/4 ซอย ลาดพร้าว 101 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
167บ้านยา209/2 ลาดพร้าว122 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310วังทองหลางกรุงเทพมหานคร
168กรีนฟาร์มาร์106 ซอย ลาดพร้าว 122 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10312วังทองหลางกรุงเทพมหานคร
169ยาศรีตรัง256/6 ลาดพร้าว แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10312วังทองหลางกรุงเทพมหานคร
170รพ.ส.นาคนิวาส141,143 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
171บ้านยาดรักเฮาส์2/48 ลาดพร้าววังหิน ซอย 70 ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
172รพ.ส.วังหิน731 ถ ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
173รพ.ส.เกษตรศรีตรัง18/28 ถนนลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร
174ร้านบ้านเภสัช9/1 หมู่ 1 ซอย แจ้งวัฒนะ 14 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210หลักสี่กรุงเทพมหานคร
175ร้านแฟมิลี่ดรัก29/196 ซอย แจ้งวัฒนะ 14 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210หลักสี่กรุงเทพมหานคร
176รพ.ส.เยาวพร150/247 ซอย แจ้งวัฒนะ 14 แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210หลักสี่กรุงเทพมหานคร
177ร้านชาบูนางในตลาดแกนด์รามอินทราซอย5 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร
178สุพัชราเภสัช17/112 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
179ร้านยาสาม11 ซอย ลาดปลาเค้า 1 - 29/58 ซอย แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
180N&B Pharma973 ซอย ลาดพร้าว 71 แขวง สะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
181แก้วตาเภสัช15/14 ซอย รามอินทรา 8 แขวง จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
182คลังยาปากเกร็ด28 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120ปากเกร็ดกรุงเทพมหานคร
183บ้านยาประชาชน40/7 ซ สุขาประชาสรรค์ 3 อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120ปากเกร็ดกรุงเทพมหานคร
184หจก.เซฟแอนด์เซฟ168 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250สวนหลวงกรุงเทพมหานคร
185Hiit Boxign Houes2994 60 ซอย แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250สวนหลวงกรุงเทพมหานคร
186ด็อกเตอร์ซีคลินิก2996/18 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250สวนหลวงกรุงเทพมหานคร
187เซฟแอนด์เซฟเอกมัย78/2 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย), ถนนสุขุมวิท, แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเวศกรุงเทพมหานคร
188เค เอส ฟาร์มาซี229 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110ประเวศกรุงเทพมหานคร
189ภูริเภสัช196/21 ถนน กรุงเทพ- นนทบุรี แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800จตุจักรกรุงเทพมหานคร
190วิภาวดี สัตวแพทย์13 ถนน เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จตุจักรกรุงเทพมหานคร
191ไดกง3/11 ถนน รามอินทรา หน้าบ้าน แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230คลองสามวากรุงเทพมหานคร
192A B C CUTS9/12 ถนน ปัญญาอินทรา แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230คลองสามวากรุงเทพมหานคร
193ปันยา เพ็ท คลินิก9/19 ถนน ปัญญาอินทรา Khwaeng, เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230คลองสามวากรุงเทพมหานคร
194บ้านขำขัน344/8 ซอย โยธินพัฒนา 3 แยก 3 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
19587 Wash Master80/192 ถนน นวมินทร์, ซอย นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10340บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
196Auto Louunge354 ซอย โยธินพัฒนา 3 แยก 8 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
197ต๊ะ ต่อน ยอน128/9 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
198Orr Bo Hair Cut10/835 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
199บ้านเตี๋ยว แซลมอน10/1000 ซอย นวลจันทร์ 34 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
200H2O Car Washอาคารปานนาค ซอย นวลจันทร์ 34 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
201รพ.ส นวลจันทร์15/14 รามอินทรา 40 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
202ปันยาเภสัช14 ซอย รามอินทรา 34 แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230บางเขนกรุงเทพมหานคร
203บ้านยามัยลาภ2/235 ซอย รามอินทรา 14 แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร
204พรีมาฟาร์มาซี3254 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
205แสงชัยเภสัช2879 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240บางกะปิกรุงเทพมหานคร
206เมทิตารักษาสัตว์205 ซอย ลาดปลาเค้า 41 แขวง จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
207คลินิกรักษาสัตว์ศรีนครินทร์4079/2 ซอย ศรีนครินทร์ 40 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250ประเวศกรุงเทพมหานคร
208เภสัชชุมชน96/2 ซอยสุภาพงษ์ ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250ประเวศกรุงเทพมหานคร
209คลินิกทันตกรรมสมาร์ทสไมล์79/3 ซอยศรีนครินทร์40 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน กรุงเทพมหานคร 10250ประเวศกรุงเทพมหานคร
210เมธีเภสัช41 ซอย อุดมสุข 51 แขวง บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260ประเวศกรุงเทพมหานคร
211ธนาเทควันโด10/895-896 ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
212อนันต์คลังยา95 หมู่4 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล ไทรม้า อำเภอเมือง นนทบุรี 11000เมืองนนทบุรีนนทบุรี
213บ้านยาท่าอิฐ123/745 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000เมืองนนทบุรีนนทบุรี
214ดีแคร์เภสัช123/700 หมู่3 ถนน หมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบล บางรักน้อย ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000เมืองนนทบุรีนนทบุรี
215บ้านรักษ์ยา20/199 ตำบล บางรักน้อย เมือง นนทบุรี 11000เมืองนนทบุรีนนทบุรี
216มิวเพ็ทช็อป82/6 หมู่3 ตำบล บางรักน้อย เมือง นนทบุรี 11000เมืองนนทบุรีนนทบุรี
217คลินิกสัตวแพทย์สุขใจ97/1 หมู่5 ตำบล บางรักน้อย เมือง นนทบุรี 11000เมืองนนทบุรีนนทบุรี
218อาร์.เอส.รักสุขภาพ15/32 หมู่ที่1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120ปากเกร็ดนนทบุรี
219ฟาร์มา สเตชั่น55/414 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120ปากเกร็ดนนทบุรี
220เมืองทองดรักเฮาส์55/606 โครงการสุโขทัยอเวนิว99 เมืองทองธานี, ถนน แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด, อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120ปากเกร็ดนนทบุรี
221โจ๊กก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น55/415 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120ปากเกร็ดนนทบุรี
222สมาร์ทดรัก201/289 ซอย วิภาวดีรังสิต 64 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210หลักสี่กรุงเทพมหานคร
223กู๊ดดรักฟาร์มา21/69 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210หลักสี่กรุงเทพมหานคร
224อุ่นใจเภสัช101 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10210บางเขนกรุงเทพมหานคร
225เภสัชมหิดล111/40 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร
226เลอบาตองเภสัช160/115-116 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวง ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
227บ้านยาสามัคคี375/2 ซอยสามัคคี ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000ท่าทรายนนทบุรี
228มุมรักหมา65/23 หมู่ 17 ซอย หมู่บ้านพระปิ่น 3 ตำบล บางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140บางใหญ่นนทบุรี
229พรรณรัตน์เภสัช66/17 ซอยหมู่บ้าน พระปิ่น 3 ซอย 3 ตำบล บางแม่นาง อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140บางใหญ่นนทบุรี
230เพื่อนซี้4ขา59/5 ม.16 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 11140บางใหญ่นนทบุรี
231เภสัชกรบางบัวทอง222/23 หมู่ 3 บางรักพัฒนา ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110บางใหญ่นนทบุรี
232ดีแอนด์ดี ฟาร์มาซี1020 ซอย พหลโยธิน 34, ถนนพหลโยธิน, แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900 จตุจักรกรุงเทพมหานคร
233วิริยะเภสัช465 ซอย พหลโยธิน 34 แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จตุจักรกรุงเทพมหานคร
234วรรณฟาร์มาซี1517/1 ซอย พหลโยธิน 34 แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จตุจักรกรุงเทพมหานคร
23540ฟาร์มา1/26 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จตุจักรกรุงเทพมหานคร
236พี เจ เภสัช1/15 ซอย พหลโยธิน 40 แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จตุจักรกรุงเทพมหานคร
237สโมสรยา61/37 ถนน กาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140บางใหญ่นนทบุรี
238บางใหญ่เบบี้ช็อป61/90 ม.6 ถนนกาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 11140บางใหญ่นนทบุรี
239อังเภสัชภัณฑ์80/128 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ถ.กาญจนภิเษก, ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140บางใหญ่นนทบุรี
240Smile Dog61/101 ม.6 ถนนกาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 11140บางใหญ่นนทบุรี
241ธนิกเภสัช80/36 หมู่6 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140บางใหญ่นนทบุรี
242ยาเภสัชกร305/1 ซอยรามคำแหง60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240สะพานสูงกรุงเทพมหานคร.
243ร้านยามหานคร3/1 ซอย เคหะร่มเกล้า 64 แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร.
244ร้านรักษ์ฟาร์มา1089/21 หมู่ 3 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร.
245ร้านแคปซูลยาร่มเกล้า35/10 หมู่ 9 ซอย ถนน ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร.
246ร้านรวมยาร่มเกล้า126/13 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร.
247คลินิคยาเภสัช228 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตกรุงเทพมหานคร 10520ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร.
248ร้านเคพี ฟาร์มาซี159 สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400ดินแดงกรุงเทพมหานคร
249ยาแคปซูล373 ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง สามเสนใน เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
250รักษ์ยา408 ซอย 20 มิถุนา 11 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
251ผิงอัน สาขา 2303 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
252ร้านยอดยาเภสัช296 18 ซอย ลาดกระบัง 52 แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
253ร้านชัยเจริญเภสัช2388 ถนน ลาดกระบัง แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
254ร้านดีเภสัช199/10 ซอย ร่มเกล้า 42 แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานครลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
255พัฒนาฟาร์มาซี2/5 ซอย ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
256บุญยา32 ซอย ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 24 แขวง สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
257เมดิแคร์ฟาร์มา541/1 อาคาร สุภติเจริญ ถนน ประชาอุทิศ แขวง สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
258รวมเภสัชกร2000/21-6 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
259สมชายเภสัช2007/207 ถนน ประสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
260first class Drug78/1 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
261ฟ้ารุ่งฟาร์มาซี78/11 ปากซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 6 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
262ผิงอันฟาร์มา277 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
263เสรี ฟาร์มาซี293 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
264มนฤดีเภสัช114 ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510สะพานสูงกรุงเทพมหานคร
265ร้านต้นยาหน้าหมู่บ้านเคหะธานี 4 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
266ร้านสุขภาพยา189 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
267เพื่อนบ้านร้านยา160/12 หมู่บ้านสัมมากร ซอย รามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240สะพานสูงกรุงเทพมหานคร
268บ้านยา16/1 ห้อง111 ซอย รามคำแหง60 (หมู่บ้านสวนสน) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240สะพานสูงกรุงเทพมหานคร
269พรฟาร์มาซี105/15 กรุงเทพกรีฑา แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250สะพานสูงกรุงเทพมหานคร
270ริสกี pharmacy18/2 ถนน มิตรไมตรี แขวง หนองจอก เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530หนองจอกกรุงเทพมหานคร
271บ้านยาหวาน44/10 ถนน มิตรไมตรี แขวงคู้เหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530หนองจอกกรุงเทพมหานคร
272บ้านยาหอม223 ถนนราษฎรอุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510หนองจอกกรุงเทพมหานคร
273เจริญช่างเภสัช  241/6 หมู่8 ถนนราษฎ์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510หนองจอกกรุงเทพมหานคร
274ร้านปริญญานัฐเภสัช174/2 ถนน ลาดกระบัง แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
275ร้านไปรยาเภสัช1209 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 10520 ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
276ดีพลัส  Express6/6 หมู่บ้านเคซี ซิตี้พลัส ถนน ผดุงพันธ์ แขวง เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530หนองจอกกรุงเทพมหานคร
277ร้านเอกเวชเภสัช253 9 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
278กนก เภสัช 21/24 แขวง โคกแฝด เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10530หนองจอกกรุงเทพมหานคร
279บ้านยาชากร13/33 ม.ชากรวิลล์ หมู่ 6 ซอย ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530หนองจอกกรุงเทพมหานคร
280ร้านพัฒนเภสัช13/33 ม.ชากรวิลล์ หมู่ 6 ซอย ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
281ร้านรวมยาเภสัช18/18 ถนน ลาดกระบัง แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
282ร้านยาดีหัวตะเข้2473 ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
283ร้านอาทิตย์เภสัช545/4 อาคาร ทอง เงิน แมนชั่น, ถนน หลวงแพ่ง แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
284สมัยเจริญเภสัช8/4 หมู่ที่ 5 ถนนสังฆสันติสุข แขวง แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530หนองจอกกรุงเทพมหานคร
285สิบสองเภสัช 46/3 หมู่5 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มทราย เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530หนองจอกกรุงเทพมหานคร
286พิเชษฐ์ฟาร์ม่า48/1 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มทราย เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530หนองจอกกรุงเทพมหานคร
287ร่มเกล้า เภสัช920/76 ซอย เคหะร่มเกล้า 37 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520หนองจอกกรุงเทพมหานคร
288โยธินกุลเภสัช59/56 หมู่ 4 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร, 10530 หนองจอกกรุงเทพมหานคร
289บ.ฟาร์มยา59/326-8 หมู่4 ถนน สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10510หนองจอกกรุงเทพมหานคร
290บ้านยายิ้มหวาน135/52 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10510หนองจอกกรุงเทพมหานคร
291มหานครเภสัช133/116 หมู่ 2 ซอย ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530หนองจอกกรุงเทพมหานคร
292พรเจริญเภสัช163(30/148 ) ตรงข้าม ซอย พุทธบูชา 4 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150จอมทองกรุงเทพมหานคร.
293ธันยพฤกษ์เภสัช109/12 ซอย หมู่บ้านพฤกษา 2 ซอย 12 ตำบล ลำผักกูด อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110ธัญบุรีปทุมธานี
294พรพิพัฒน์เภสัช20/18 หมู่ 4 ซอย อนามัยงามเจริญ 31 ถนน อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150จอมทองกรุงเทพมหานคร.
295ขุนเพ็ญฟาร์มาซีซ.เทพกุญชร2 ธัญบุรี คลองหก ปทุมธานีคลองหลวงปทุมธานี
296พีแคร์ฟาร์มาซีซอย หมู่บ้านพรธิสาร 3 ตำบล คลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120คลองหลวงปทุมธานี
297คลังยา39 29 ถนน จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150จอมทองกรุงเทพมหานคร.
298ลิลลี่ ดรักส์7/2 ถ.พระราม2 ซ.33 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร.จอมทองกรุงเทพมหานคร.
299ร้านยาสะพานชมพูต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120คลองหลวงปทุมธานี
300ร้านยาสะพานสูงต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120คลองหลวงปทุมธานี
301พุทธบูชาเภสัช127 ถนน พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140ทุ่งครุกรุงเทพมหานคร.
302ร้านยาบางพลี73/1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
303บ้านเภสัชกร30/2 หมู่2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540ธัญบุรีปทุมธานี
304ปัญยาฟาร์มาซี 123 อาคาร ส ธนากิจแมนชั่น ถ.เลียบคลองสาม ปทุมธานีธัญบุรีปทุมธานี
305กิ่งแก้วเภสัชตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
306เพื่อนเภสัช25 1, 59 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
307คลีนิคโฮ่งเหมียวอารมณ์ดี123 อาคารไพรินศิริ ถนนเลียบคลองสาม ปทุมธานีธัญบุรีปทุมธานี
308ร้านสวนธนฟาร์มาซีตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
309ปารมิตาฟาร์มาซี182​ ม.5​ ต.บ้านใหญ่​ อ.เมือง​ เมือง นครนายก 26000เมืองนครนายก
310ร้านยาศิริราช18 หมู่2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
311ตั้งเท่งฮงเภสัชข/4 054-5 พานิชเจริญ, ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก นครนายก, 26000เมืองนครนายก
312ร้านยาราชาเทวะ3 หมู่ 4, ซอยกิ่งแก้ว 36 ถนนกิ่งแก้ว, ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 10540บางพลีสมุทรปราการ
313ร้านปันยาข/4. 019-020 ถ พาณิชย์เจริญ อ.เมือง นครนายก 26000เมืองนครนายก
314อมรเภสัช2พินิจ ข2-001 ซอยเสนา ตำบล นครนายก อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000เมืองนครนายก
315ร้านยาบ้านเภสัชกิ่งแก้ว30/2 หมู่2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
316อมรเภสัชข/2 016 เสนาพินิจ ตำบล นครนายก อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000เมืองนครนายก
317ร้านลี้จวงหลี1/14-15 ถนน สุขาภิบาล 2 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการบางพลีสมุทรปราการ
318ร้านโตเกียรติเภสัช7/21 หมู่ 11 ถนน เทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
319พรเทพเภสัช119/1 ถนน สายไหม แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
320ร้านปฐมทิพย์เภสัช99/14 ถนน เทพารักษ์ ต. บางปลา, อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
321รพส.สุขสิริ9/3 ถนน สายไหม แขวง สายไหม สายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
322ร้านหมอยาบางพลี 4/504 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
323รพส.สายไหม42/4 ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
324ร้านอรุ่ณรุ่งเภสัช ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
325ภัทฑิราเภสัช สาขา 148/182 ถนน สายไหม แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
326ร้านธนฟาร์มาซีตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
327ภัทฑิราเภสัช สาขา 248/182 ถนน สายไหม แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
328ร้านยาบางพลีซิตี้32/25 ม.10 ต, ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
329ภัทฑิราเภสัช สาขา 348/182 ถนน สายไหม แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
330หมาเพ็ทช็อปแขวง คลองถนน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
331ร้านขายยา อ.ศิริวัฒน์เภสัช45/73 ม.9 ถ.เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
332วงศ์ทรัพย์เภสัช219/13 ซอยพัฒนาชุมชน6 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการบางพลีสมุทรปราการ
333รพส.บ้านสีขาว 157 ถ. เทพรักษ์, คลองถนน, สายไหม, Bangkok 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
334ร้านรักผมคุณ Hair Design111/13 ตลาดออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร. 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร
335เซนเตอร์ยา99/5 ถนน สายไหม แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
336ร้านชินณิชา สายไหม11/37 ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร
337เพ็ทสเปซตลาดเอซี สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร.สายไหมกรุงเทพมหานคร.
338ร้านปลาเข็ม Copy1 10 สุขาภิบาล ๕ ซอย 41 แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร
339รังสิตเภสัช300/32 หมู่ 13 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130ลำลูกกาปทุมธานี
340ร้านพอดีโพสต์ไปรษณีย์ตลาดออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร. 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร
341Helthmate52/098-1 หมู่7 ซอยเอกทักษิน ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000เมืองปทุมธานี
342ร้านไพ Beautyตลาดออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร. 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร
343โซนยา 52/197-10 หมู่ 7 ถนน เอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000เมืองปทุมธานี
344ร้านฉัตรเพชรเภสัชถนน หนามแดง-บางพลี ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
345กมลพรรณเภสัช 52 245 ถนน เอกประจิม ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000เมืองปทุมธานี
346ร้านศรีสมุทร  เภสัช133 ถนน ประโคนชัย ปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
347เชียงรากเภสัช26/9 ม.7 อาคารวีเคพี เซนเตอร์ ถ.เชียงราก อ.คลองหลวง ปทุมธานีคลองหลวงปทุมธานี
348ร้านเฟิร์สเภสัช10/165 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการบางพลีสมุทรปราการ
349คลังยาหนึ่ง2/28-29 ซอยตลาดถนอมมิตร วัชรพล, ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230ธัญบุรีปทุมธานี
350ร้านวาทินเภสัช28 หมู่4 12 ถนน เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10270บางพลีสมุทรปราการ
351จันทราเภสัชกร119/4 หมู่ 5, ถนนสายไหม, แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร, 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
352ร้านหมอยา 9 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540บางพลีสมุทรปราการ
353คลังยาออเงิน299/7 ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
354ส.เจริญเภสัช799/6 ม.5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270สายไหมกรุงเทพมหานคร.
355ร้านสิริสุข ฟาร์มาซี100/515 ม.10 ซ.ทรัพย์บุญชัย อ.เมือง สมุทรปราการเมืองสมุทรปราการ
356เภสัชชุมชน48/28 ซอย สายไหม 84 ถนน สายไหม แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
357ร้านทรัพย์บุญชัยเภสัช100/515 - 3 หมู่ 10 ซอยทรัพย์บุญชัย 31 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
358เภสัช2148/77 หมู่ 1, ตลาดวงศกร พลาซ่า, ถนนสายไหม, แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร, 10220 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
359ร้าน Lucky Pet Shopถนนพระรามที่ 2 แขวง บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานครจอมทองกรุงเทพมหานคร
360จินดารัตน์เภสัช B04 ตลาดเอสทีเพิ่มสิน 49 ซอย 3 แขวง คลองถนน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
361เวล24ชม.48 ซอย สายไหม 52 แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
362ร้านคลังยาบางมดพระรามที่ 2 ซอย 43 แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150จอมทองกรุงเทพมหานคร
363ห้องยาสุขสันต์ซอย พระราม 2 ซอย 43 บางมด, เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150จอมทองกรุงเทพมหานคร
364ร้านยาสอง459/2 ถนนเพิ่มสิน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
365ร้านยาหนึ่ง193 ซอยพระราม2 51 ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
366ยิ่งรวยฟาร์มาซี18/114 หมู่ 4 ซอยวัชรพล, ถนนวัชรพล, แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร, 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
367ร้านชัยบูรณ์ เภสัช 20/4 หมู่1 ถนน สะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
368รพส.เพ็ทคอนเน็ค79/1 ถนนเพิ่มสิน แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
369สาระพันยา79/1 ถนนเพิ่มสิน แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
370ร้านแสงธรรม 2ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
371ร้านคลังยาฟาร์มาแคร์ 999/71 ถนนสุขุมวิท ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
372แฟมีลี่ดรักเฮลล์195/35 สุขาภิบาล 5 ซอย 66 แขวง ออเงิน ออเงิน, กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
373สยามฟาร์มาซี195/3 สุขาภิบาล 5 ซอย 66 แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
374ร้านอารยะ เภสัชตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
375ร้านอรุณเภสัช ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
376เภสัชมวลชน2195/38 สุขาภิบาล 5 ซอย 66 แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
377ร้านวีรวัฒน์เภสัช665 สุขุมวิท ถนน สุขุมวิท 107 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
378ฑฤณฟาร์มาซี195/40 ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
379ร้านสำโรงเภสัช724 ถนนสุขุมวิท ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
380PetSecret538/5 ถนนวัชรพล, ท่าแร้ง, บางเขน, Bangkok 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร.
381เวลคัมฟาร์มา11/43 ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
382คลินิกด่านสำโรงสัตวแพทย์สุขุมวิท113 ตรงข้ามซอยด่านสำโรง26, เขตสำโรงเหนือ, อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ, 10270เมืองสมุทรปราการ
383ศรีด่านเภสัช13-14 สุขุมวิท 113 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
384แมกไม้เภสัช 48/122 ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
385ส.เจริญเภสัช799/6 หมู่ 5 ซอยวัดด่านสำโรง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
386รพส.อารีย์มิตรแขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
387คลีนิคสัตว์ปัญรัก24/6 ซอย สายไหม 60 แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
388คลังยาเภสัช86 จักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
389ออเงินรักษาสัตว์60/26-27 ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
390ผาสุขรักษาสัตว์525/14 หมู่ 6 ซอยสันติคาม 2 ถนน, สุขุมวิท 109 ตำบล สำโรงเหนือ เมือง, สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
391รุ่งเรืองเภสัช11/518, ถนนนาวงประชาพัฒนา, แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, 10210ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร.
392รักยาเภสัช3139, ฉัตรฤดี อพาร์ตเม้นท์, ถนนด่านสำโรง 58, ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการเมืองสมุทรปราการ
393ปิ่นเจริญเภสัช4111/527 สรงประภา แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร.
394บ้านสัตว์เลี้ยง49/57ม.5คอนโดพรสวรรค์ ตำบล ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280เมืองสมุทรปราการ
395พูนทรัพย์ฟาร์มาซีแขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร.
396S K ฟาร์มา106 สุขุมวิท107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
397วี อาร์ ฟาร์มา146/5 ปาก ซอย ด่านสำโรง 3 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
398ดอนเมืองฟาร์มาซี310/397 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร.
399เอสดี ฟาร์มาซี56 หมู่ 2 ซอยแบริ่ง 31/1 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
400รักตยา 310/70 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร.
401วังยาเภสัชแขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร.
402ร้านเภสัชท่าเรือ61/34 ม.นิลุบลวิลล์, ถนน เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่, อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540เมืองสมุทรปราการ
403ร้านวิรัชเภสัช477/2 ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
404ด๊อกบุรี179/60 ซอย15 ุ ถนน นาวงประชาพัฒนา แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร.
405ร้านพลเภสัชซอยเรวัต 1 ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
406มะกอกเภสัช111 502 หมู่6 ถนน นาวงประชาพัฒนา แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร.
407เพชรรัตน์ เมดิซีน1051/1 ซอยเทวา 2 เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
408โปร.ดรักซอย นาวงประชาพัฒนา 2 แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร.
409ประภากรเภสัช420/191 หมู่ 5 หมู่บ้านทิพวรรณ 1 ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
410ป.คลังยา311 32 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร.
411นนทรีรักษาสัตว์420/170 หมู่บ้านทิพวัล ตำบล สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
412คลังยาวัชรพล 2/28-29 ซอยตลาดถนอมมิตร วัชรพล, ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขนบางเขนกรุงเทพมหานคร.
413ร้านยาพีเจ เภสัช80/139/1 หมู่ 5 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
414ฟาร์ม่าคอร์เนอร์ 88 ซอย รามอินทรา 55/8, ถนนรามอินทรา, แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานครบางเขนกรุงเทพมหานคร.
415ร้าน Pet future รักษาสัตว์419/16 หมู่5 หมู่บ้านทิพวัลซอย 10 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270เมืองสมุทรปราการ
416ยาหนึ่ง2/4, ถนนวัชรพล, แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร, 10220 บางเขนกรุงเทพมหานคร.
417ร้านยาสมายดรักส์320 หมู่1 ถนน รัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560เมืองสมุทรปราการ
418กรีนดรักสโตว์41/25 ตรงข้ามหมู่บ้านเอกนคร หมู่ 6 ซอย วัชรพล, ถนนร่วมมิตรพัฒนา, แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร, 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร.
419รวมยาวัชรพล148 ซอย ร่วมมิตรพัฒนา แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร.
420รพส.ร่วมมิตรพัฒนาซอย ร่วมมิตรพัฒนา แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร.
421ร้านยาร่วมมิตร121/28 มบ.เอกนคร ถ.ร่วมมิตรพัฒนา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร.
422คลังยากลางซอยตำบล คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120คลองหลวงปทุมธานี
423บ้านยาน่านฟ้า33 33 ถนนเลียบคลองสาม ตำบล คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120คลองหลวงปทุมธานี
424พีที.เพ็ทช็อปถนนเลียบคลองสาม ตำบล คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120คลองหลวงปทุมธานี
425คลังยาศิริเวช256/52 ถนน รังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130คลองหลวงปทุมธานี
426วรุณเภสัช122 ถนนเจริญผลวัฒนา ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000เมืองปทุมธานี
427เกรียงชัยเภสัช126, เจริญผลวัฒนา, ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี, 12000เมืองปทุมธานี
428บ้านยาสันติสุข55/47 ถ.ปทุม-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง ปุมธานีเมืองปทุมธานี
429Clea Car Care 16854/42 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
430MoneyPetlandถนนสุขาภิบาล ๕ แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
431พรพงษ์เภสัช126/208 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230บางเขนกรุงเทพมหานคร.
432บีฟาร์มา 429 ถนน วัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร.
433ศิริโรจน์เภสัช22/1-22/2 อาคารถนอมมิตรพารค์ 14 หมู่ ซอย รามอินทรา 55/8 (วัชรพล) บางเขนกรุงเทพมหานคร.
434รุ่งเรืองเภสัช แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร.
435รพส.วัชรพล126/119 ถนน วัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220บางเขนกรุงเทพมหานคร.
436โชคอมรเภสัช 98/9 (หน้าตลาดออเงิน ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
437เภสัชกรสุพรรณ470 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510คลองสามวากรุงเทพมหานคร.
438พระยาสุเรนทร์เภสัช745 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510คลองสามวากรุงเทพมหานคร.
439น้ำทิพย์เภสัช891 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510คลองสามวากรุงเทพมหานคร.
440เบ็ทเทอร์ดรัก162 ถนน สวนสยาม เสรีไทย แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230คันนายาวกรุงเทพมหานคร.
441คลังยากรุงเทพ133/9 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510มีนบุรีกรุงเทพมหานคร.
442สบายด๊อก731 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510คลองสามวากรุงเทพมหานคร.
443Pets Cornerถนน เลียบคลองสอง แขวง บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510คลองสามวากรุงเทพมหานคร.
444เอเภสัชถนนเลียบคลองสาม ตำบล คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120คลองหลวงปทุมธานี
445คลองสามยิมรังสิต-นครนายก 5 ตำบล คลองสาม อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130คลองหลวงปทุมธานี
446สบายดีเพ็ทช็อปเซนเตอร์ 55/8 ซอย รังสิต นครนายก 67 ถนน โยธา ธิ การ คู ค ต คลองหลวง เลียบคลอง สาม ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130คลองหลวงปทุมธานี
447ภัทรเภสัชซอย รังสิต-นครนายก 32 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130ธัญบุรีปทุมธานี
448เสรีฟาร์มาซีตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130ธัญบุรีปทุมธานี
449สินทรัพย์ฟาร์มาซี ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130ธัญบุรีปทุมธานี
450เจริญสุขฟาร์มาซี48 ซอย 6 ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130ธัญบุรีปทุมธานี
451คลังยาวังทองซอย พหลโยธิน 72 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130ลำลูกกาปทุมธานี
452รพส.จตุโชติ20/40 ซอย จตุโชติ แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
453ห้องยาเภสัช3967/4 ซอย หทัยราษฎร์ 39 หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510คลองสามวากรุงเทพมหานคร.
454รวมยาเภสัช 42 ซอย หทัยราษฎร์ 39 หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510คลองสามวากรุงเทพมหานคร.
455ชุมชนยาตลาดมารวยตำบล บึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150ลำลูกกาปทุมธานี
456หมอยานเรศวรถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120คลองหลวงปทุมธานี
457ด๊อกเตอร์ดรักถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120คลองหลวงปทุมธานี
458คลังยาคุณพระ คลองหลวง 27 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120คลองหลวงปทุมธานี
459ยาธงชัย คลองหลวง 27 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120คลองหลวงปทุมธานี
460บีอาร์เอส ฟาร์มาซีซอย หมู่บ้านศุภลักษณ์พาณิช-โฮม ตำบล คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120คลองหลวงปทุมธานี
461ดรักทูเดย์207 ซอย เมืองเอก หลัก ซอย 6 อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000เมืองปทุมธานี
462เวลายาถนน ลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130ลำลูกกาปทุมธานี
463เพ็ทโซไซตี้ รักษาสัตว์ ถนน ลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130ลำลูกกาปทุมธานี
464เกรทฟาร์มาซี 38 2 หมู่ 3 ถนนลำลูกกาคลอง2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130ลำลูกกาปทุมธานี
465เจริญสุขเภสัชกรซอยลำลูกกา 51 (แฟคเฮ้าส์) ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานีลำลูกกาปทุมธานี
466กิตอนันต์ฟาร์ม่า 12/3 หมู่ 2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130ลำลูกกาปทุมธานี
467คลังหมอยาตำบล บึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150ลำลูกกาปทุมธานี
468พัชรินทร์เภสัช11/1-2 ถนน พหลโยธิน แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220สายไหมกรุงเทพมหานคร.
469ชมพูนุชเภสัช319 ซอย รังสิต-นครนายก 10 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130ธัญบุรีปทุมธานี
470ร้านยาใหม่ ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150ลำลูกกาปทุมธานี
471ธัญญารัตน์เภสัชเลขที่ 99/9 หมู่ 6 หมู่บ้าน ตลาดชัชวาล คลอง7 ซอย เลียบคลองเจ็ด ถนน ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150ลำลูกกาปทุมธานี
472คลังยาเจริญดี99/9 ล็อค D-01 แขวง, ตำบล บึงคำพร้อย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150ลำลูกกาปทุมธานี
473เดอะวันเพ็ทมาร์ท13-15, 6 ซอย ร่วมสุข 8 ตำบล ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150ลำลูกกาปทุมธานี
474หมอยาชุมชน ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150ลำลูกกาปทุมธานี